Kotiäänestys ennakkoon, ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen kello 16.

24.2.2021
Kategoriat: Yleinen

Vuoden 2021 kuntavaaleissa ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen kello 16.

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Lue lisää kotiäänestyksestä vaalit.fi